top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande villkor gäller för dig som kund hos A Shared Closet. Läs igenom noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

 

 

 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.asharedcloset.com eller www.asharedcloset.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kunden och Mbrg Holding AB organisationsnummer 559282-5540 (”A Shared Closet” eller "Företaget"). Villkoren styr uthyrningen av produkter från Företaget till Kunden. Kunden accepterar och bekräftar att hyra produkterna och att äganderätten av produkterna alltid ligger hos Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och revidera villkoren.

 

BESTÄLLNING

 

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige. Företaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning.

 

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Företagets Sekretesspolicy. Ett avtal om köp ingås först när Företaget bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Företaget via e-post.

 

Företaget reserverar sig för slutförsäljning eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Företaget reserverar sig även för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller felaktiga priser. Företaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Företaget att omgående meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Företaget slutför beställningen. Företaget ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

 

I samband med att Kunden gör sin beställning, accepterar Kunden att denne är ansvarig för betalning som motsvarar det totala orderbeloppet samt eventuella efterföljande kostnader, såsom förseningsavgifter. 

 

När Kunden slutfört beställningen skickas en orderbekräftelse till den e-postadress Kunden angivit. I bekräftelsen finns alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska Kunden omgående kontakta Företaget via e-post till info@asharedcloset.com.

 

HYRESPRIOD OCH FÖRLÄNGNING

 

Vid ny beställning debiteras Kunden för den valda hyresperiod som beställningen omfattar. Hyresstartsdatum är densamma som orderdatumet. Hyresslutsdatum är 1, 3, 6 eller 12 månader från hyresstartsdatum beroende på vilket alternativ Kunden valt. Kunden kan förlänga hyresslutsdatum genom att maila till info@asharedcloset.com. Företaget återkommer då med bekräftelse samt nytt hyresslutsdatum och faktura skickas till kund för den valda hyresförlängningen.

PERSONUPPGIFTER

 

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Kunden ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och för att lägga till A Shared Closet som en betrodd kontakt i sin e-postlista. Information om Företagets behandling av personuppgifter finns i Företagets Sekretesspolicy.

 

LEVERANS

 

A Shared Closet skickar alla beställningar via PostNord för utlämning i Kundens brevlåda eller till Kundens närmaste ombud. Leveransen tar ca 1-5 arbetsdagar från det att beställningen lagts. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar efter det preliminära leveransdatumet och detta inte beror på Kunden har denne rätt att häva köpet. Kunden ska då kontakta Företaget via e-post till info@asharedcloset.com.

 

PRISER OCH BETALNING

 

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

 

Företaget reserverar sig för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

En fraktavgift på 59 kr per order läggs till på ordern i kassan.

 

Vi erbjuder betalning med Visa och Mastercard via Stripe. Totalpriset inkluderar även betalnings- och fraktavgifter. Företaget har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Företaget.

 

VÄRDECHECKAR, RABATTKODER OCH PRESENTKORT

 

Om värdechecken, rabattkoden eller presentkortet är förknippat med ett villkor, exempelvis att Kunden ska handla för ett minimibelopp eller ur vissa produktkategorier för att värdechecken, rabattkoden eller presentkortet ska gälla måste villkoret uppfyllas. Ogiltiga ordrar makuleras i efterhand. Värdecheckar, rabattkoder och presentkort kan ej kombineras och gäller ej på eventuella frakt- eller fakturaavgifter. Företaget förbehåller sig rätten att makulera ordrar där villkor förknippade med rabattkoden/värdechecken ej är uppfyllda eller om en person eller hushåll använder flera rabattkoder. Vid utnyttjande av ångerrätt, reklamation eller öppet köp kan du aldrig få tillbaka ett högre värde än vad du har betalat för produkten. Om du handlat flera produkter med en värdecheck, rabattkod eller presentkort som ger rabatt, fördelas rabatten relativt produktens värde mellan samtliga varor. Vid utnyttjande av ångerrätt, reklamation eller öppet köp på den specifika produkten får du tillbaka produktens värde efter avdragen rabatt.

 

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

 

Företaget kan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Företaget i samband med kampanjen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

 

 

ÅNGERRÄTT

 

Vid köp av varor på webbplatsen har Kunden en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att denne har tagit emot en vara som Kunden har beställt. Kunden måste meddela Företaget att denne ångrar sig. Meddelandet ska skickas via e-post till info@asharedcloset.com. I meddelandet ska Kundens namn, adress, e-postadress, ordernummer samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se www.konsumentverket.se.

 

Kunden bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till Företaget. Kunden står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur. Produkterna bör därför skickas väl paketerade och i ursprunglig förpackning. På återbetalningsbeloppet förbehåller Företaget rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

 

Om produkterna returneras under ångerrätten i använt skick som behöver tvätt, ompaketering eller rekonditionering, debiteras Kunden 150 SEK per produkt.

 

Företaget betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Företaget tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Företaget får dock vänta med återbetalningen tills Företaget tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köp, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

Ångerrätten gäller inte vid:

 

- Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av Kunden.

- Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt Kunden eller har en tydlig personlig prägel efter Kundens önskemål.

- Tjänster som har fullgjorts och där Kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/ 

 

REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

 

Företaget besiktar alla produkter innan dessa skickas till Kunden. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar sig Företaget i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

 

Hur går man tillväga vid reklamation?

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras så snart som möjligt efter att de upptäckts. Kunden ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i paketet är felfria inom 3 dagar från att Kunden har mottagit dem. Om paketet har blivit skadat vid leveransen ska Kunden anmäla skadan direkt till transportfirman som levererar paketet. Skicka in felanmälan inom 3 dagar till info@asharedcloset.com. Ange namn, adress, e-postadress, ordernummer samt en beskrivning av felet.

 

Om Företaget inte lyckas åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar Företaget Kunden för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Företaget står för returfrakt vid godkända reklamationer.

 

Företaget förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

 

KUNDANSVAR

 

Användning av produkter

 

Kunden ansvarar för produkterna under hela hyrestiden. Kunden samtycker till att behandla produkter med stor omsorg, följa respektive produkts tvättanvisning samt returnera dem i samma skick som de levererades. Kunden ansvarar för att produkterna inte tappas bort eller förstörs mer än normalt slitage. Normalt slitage omfattar mindre fläckar, saknade knappar, fastnat blixtlås eller andra mindre skador.

 

Ersättning av skadat eller borttappat plagg

 

Vid skada mer än normalt slitage eller förlust av någon produkt under perioden debiteras Kunden för eventuell värdeminskning eller inköp av lika/likvärdig produkt. Produkterna anses förstörda om de inte är rekonditionerings- eller reparerbara till ett brukligt kommersiellt skick enligt Företagets standard.

 

Åverkan, modifiering eller avlägsnande av märkning eller annan åverkan på produkterna är inte tillåtet och kommer att medföra reparations- eller rekonditioneringskostnader eller inköp av lika/likvärdig produkt.

 

Produkterna är inte försäkrade genom Företaget. Kunden ansvarar själv för att ha en tillräcklig försäkring. Företaget äger produkterna. Kunden får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från Företaget.

 

Förseningsavgifter

 

Produkten returneras och lämnas in hos ett PostNord-ombud senast 1 dag efter sista hyresdatum. Produkten måste vara Företaget tillhanda senast 5 dagar efter hyresperiodens slutdatum. För varje dag efter sista återlämningsdatum debiteras Kunden 100 SEK per produkt i förseningsavgift. Är produkterna fortfarande inte Företaget tillhanda 30 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och Kunden blir ersättningsskyldig ett belopp motsvarande produkternas ursprungliga butikspris inklusive föregående förseningsavgifter. Dessa avgifter faktureras Kunden. 

 

Ansvarsbegränsning

 

Företaget tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

 

Företaget accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

 

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför Företagets kontroll.

 

PRODUKTINFORMATION

Företaget reserverar sig för eventuella tryckfel på Webbplatsen samt slutförsäljning av produkter. Företaget garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Företaget försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

 

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 

LÄNKAR

Företaget kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Företagets kontroll, och webbplatser utanför Företagets kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Företaget försöker säkerställa att Företaget enbart länkar till webbplatser som delar Företagets personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretesspolicyn är Företaget inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen. 

 

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst företa ändringar i Villkoren. Ändringar av Villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på Webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med Företagets kundtjänst och Kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Vid eventuell tvist följer Företaget beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

BOLAGSINFORMATION

Mbrg Holding AB är registrerat med säte i Helsingborg.

Postadress: Ösögatan 39, 257 33 Rydebäck

Organisationsnummer: 559282-5540

Momsregistreringsnummer: SE559282554001

E-post: info@asharedcloset.com

payment methods
bottom of page